M.Phil

 

Year of JoiningRoll Number
Email: Add
Name
2016168080001Aaron Antony
2016168080002Akshay Sawant
2016168080003Isha Ralli
2016168080004Vandana Rai
2016168080005Kadambari
2016168080006Sindhuja Malladi
2016168080007Sampurna Das
2016168080009Kavin Aadithiyan
2016168080011Pushpandar Kumar
2016168080012Abhijith Thambi
2016168080013Ravi Patel
2016168080015Muneer Kalliyil
2016168080016Vasudha Ratawal
2016168080017Prerna Sah
2016168083001Apoorva Rane
2016168083002Prateexit Joshi
2016168083003Ajay Kumar
2016168083004Anvar NK
2016168083005Iswar Tuika
2016168083006Monika
2016168080010Mausam Kumar
2016168083007Chhavi Sharma
2017178080001Maitreyee Shukla
2017178080002Megha Jha
2017178080003Dhaval Prabhu
2017178080004Anubhuti Vashist
2017178080005Niketa Kumar
2017178080006Vishnu Yadav
2017178080007Rintu Borah
2017178080008Satish Kumar
2017178080009Abhishek Patel
2017178080010Baldevbhai parmar
2017178080011Kishore Roy
2017178080012Swapnil Gedam
2017178080013Nishant Bhagat
2017178080014Aditya Chandanshive
2017178080015Suchisree Chatterjee
2017178080016Amogh Joshi
2017178080017Ananya Filbert
2017178083001Anubhav Das
2017178083002Sanju Gajra
2017178083003Gaurav Bansal
2017178083004V Pumkhansiam
2017178083005Poonam Tajanpure
2017178083006Lamtar Lungleng
2017178083007Sujata Bori
2017178083008Devesh Khatarker
2017178083009Bappi Swargiary