M.Phil

 

Year of JoiningRoll Number
Email: Add
Name
2015158080002Vijayavargia Prateek
2015158080003Abraham Marian Shalini
2015158080004Kumar Piyush
2015158080005Sharma Anupam
2015158080006Khurana Shagun
2015158080007Sharma Priya
2015158080008Amit Kumar Saurabh
2015158080009Subramanian Bhuvaneshwari
2015158080010Rawat Deewanshi
2015158080011Chauhan Devpriya
2015158080012Duggal Naina
2015158080013Agrawal Rohan Prakashchandra
2015158080014Parvez Aquib
2015158080015Irfan Ali K
2015158080016Dhore Mahendra Manohar
2015158080017Khobragade Vinay Mitaram
2015158080018Khillare Anurup Datta
2015158080019Behera Pragyan
2015158080020Ingle Sagar Dhirasrao
2015158083002Ramchiary Dwijiri
2015158083003Ved Prakash
2015158084001Weir Sharon
2015158080022Sreeja Nair
2015158080021Gandhar Suryavansh
2016168080001Aaron Antony
2016168080002Akshay Sawant
2016168080003Isha Ralli
2016168080004Vandana Rai
2016168080005Kadambari
2016168080006Sindhuja Malladi
2016168080007Sampurna Das
2016168080009Kavin Aadithiyan
2016168080011Pushpandar Kumar
2016168080012Abhijith Thambi
2016168080013Ravi Patel
2016168080015Muneer Kalliyil
2016168080016Vasudha Ratawal
2016168080017Prerna Sah
2016168083001Apoorva Rane
2016168083002Prateexit Joshi
2016168083003Ajay Kumar
2016168083004Anvar NK
2016168083005Iswar Tuika
2016168083006Monika
2016168080010Mausam Kumar
2016168083007Chhavi Sharma