B.S in Economics (2020-2024)

 

Year of JoiningRoll Number Email: Add Name
2020 20B080001 Aaditya Rajpurohit
2020 20B080002 Aayush Mandloi
2020 20B080003 Abhigyan Jha
2020 20B080004 Akshat Agarwal
2020 20B080005 Amisha Saini
2020 20B080006 Amit Kumar
2020 20B080007 Angotu Jathin Sai Ganesh
2020 20B080008 Anirudh R
2020 20B080009 Arya Somani
2020 20B080010 Atishay Jain
2020 20B080011 Ayush Sharma
2020 20B080012 Bhargav Deepak Chaudhari
20 20 20B080013 Chauhan Nidhi Ram Akbal
2020 20B080014 Gattani Kalyani Manoj
2020 20B080015 Girish Kishore K
2020 20B080016 Harasis Kaur
2020 20B080017 Hardik Batra
2020 20B080018 Hiral Agarwal
2020 20B080019 Jatin Rawat
2020 20B080020 Keerthana P
2020 20B080021 Kulbhushan Paliwal
2020 20B080022 Mayank Godara
2020 20B080023 Nirgam Gondi
2020 20B080024 Pawar Jayan
2020 20B080025 Prathamesh Deshmukh
2020 20B080026 Rachit Merani
2020 20B080027 Rajnikant
2020 20B080028 Rathore Rajeev
202020B080029Rudraksh Namdeo
202020B080030Shubh Verma
202020B080031Sonawane Sahil Manoj
202020B080032Yash Dobal