M.Phil 2015 Batch

Year of JoiningRoll Number
Email: Add
Name
2015158080002Vijayavargia Prateek
2015158080003Abraham Marian Shalini
2015158080004Kumar Piyush
2015158080005Sharma Anupam
2015158080006Khurana Shagun
2015158080007Sharma Priya
2015158080008Amit Kumar Saurabh
2015158080009Subramanian Bhuvaneshwari
2015158080010Rawat Deewanshi
2015158080011Chauhan Devpriya
2015158080012Duggal Naina
2015158080013Agrawal Rohan Prakashchandra
2015158080014Parvez Aquib
2015158080015Irfan Ali K
2015158080016Dhore Mahendra Manohar
2015158080017Khobragade Vinay Mitaram
2015158080018Khillare Anurup Datta
2015158080019Behera Pragyan
2015158080020Ingle Sagar Dhirasrao
2015158083002Ramchiary Dwijiri
2015158083003Ved Prakash
2015158084001Weir Sharon
2015158080022Sreeja Nair
2015158080021Gandhar Suryavansh