B.S in Economics (2017-2021)

 

Year of JoiningRoll Number
Email: Add
Name
201717B080001Venkatesh Sanjay K Pugalia
201717B080002Akshay Satish Mandora
201717B080003Toral Singh
201717B080004Saurabh Meena
201717B080005Prashant Chhaparwal
201717B080006Kajal Verma
201717B080007Shradha Bansal
201717B080008Rahul Kishore Jajoriya
201717B080009Shreya Agarwal
201717B080010Yashaswini Chauhan
201717B080011Rohan Kumar Garg
201717B080012Tushar Kumar
201717B080013Nikhil Yadav
201717B080014Rohit Kumar Nagar
201717B080015Samarth Singh
201717B080016Aashay Biyani
201717B080017Sanskar Anand
201717B080018Vibhor Jain
201717B080019Shivang Agrawal
201717B080020Yash Jaju
201717B080021Aditya Singh Gehlot
201717B080022Akarshi Agarwal
201717B080023Alok Ranjan
201717B080024Sourav Suman
201717B080025Danish Sharma
201717B080026Nishant Mehra