B.S in Economics (2019-2023)

 

Year of JoiningRoll Number Email: Add Name
201919B080001Aayushi Khare
201919B080002Abhijeet Jaswant
201919B080003Akshat Agarwal
201919B080004Alokkumar Sundarka
201919B080005Amol Goel
201919B080006Ankita Anand
201919B080007Ashish Kaswan
201919B080008Aum Jain
201919B080009Avin Rai
201919B080010Bhavya Jain
201919B080011Chaitanya Maheshwari
201919B080012Harsh Jain
201919B080013Kshitiz Udainiya
201919B080014Manasvi Seth
201919B080015Nishika Tolambiya
201919B080016Nivendkar Sukrut Sanjeev
201919B080017Pragya Patel
201919B080018Prateek Kumar
201919B080019Riyan Jain
201919B080020Rohit Kumar
201919B080021Ruchir Agarwal
201919B080022Sachin Kumar
201919B080023Samyak Ajmera
201919B080024Sandeep Kanaje
201919B080025Shadan Shafquat
201919B080026Shah Zeel Sanjay
201919B080027Suryansh Bhandari
201919B080028Yash Meshram